منبع تحقیق با موضوع تحولات اقتصادی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

    مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان که به مسأله روابط نسلی سالمندان با فرزندان شان می پردازد مستلزم به میان آوردن بحث خانواده می باشد. همچنان که پوکرت[1] (1994) نشان می دهد اتصالات بین نسلی در خانواده، که به عنوان ارتباط بین سه نسل پدربزرگ ها، مادربزرگ ها و فرزندان و نوه ها تعریف می گردد بستگی به ساختار خانواده، فرهنگ و تغییرات دموگرافیکی دارد ( رومر[2]و دیگران، 2005؛ به نقل از کریمی، 1386: 12). در نظر داشتن نسل ها امروزه به عنوان یکی از محوری ترین و مهمترین مسائل مربوط به تحول خانواده در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.

از ابتدای قرن بیستم، الگوی سنتی خانوداه در ایران با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور، رو به تغییر نهاد. که به نظر می رسد دگرگونی های خانواده در ایران معلول صنعت، شهرگرایی وسیع و نیازهای امروزین مانند ضرورت تحرک جغرافیایی و گسترش حضور زنان در جدول 2-1 نسل ها و نوع ارتباط

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله مدیریت بازرگانی، استان مازندران
نسل/ نوع ارتباط محدودیت ها توانایی ها و ظرفیت ها نوع ارتباط بین نسلی
نسل اول