پایان نامه با موضوع : بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

    مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان که به مسأله روابط نسلی سالمندان با فرزندان شان می پردازد مستلزم به میان آوردن بحث خانواده می باشد. همچنان که پوکرت[1] (1994) نشان می دهد اتصالات بین نسلی در خانواده، که به عنوان ارتباط بین سه نسل پدربزرگ ها، مادربزرگ ها و فرزندان و نوه ها تعریف می گردد بستگی به ساختار خانواده، فرهنگ و تغییرات دموگرافیکی دارد ( رومر[2]و دیگران، 2005؛ به نقل از کریمی، 1386: 12). در نظر داشتن نسل ها امروزه به عنوان یکی از محوری ترین و مهمترین مسائل مربوط به تحول خانواده در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.

از ابتدای قرن بیستم، الگوی سنتی خانوداه در ایران با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور، رو به تغییر نهاد. که به نظر می رسد دگرگونی های خانواده در ایران معلول صنعت، شهرگرایی وسیع و نیازهای امروزین مانند ضرورت تحرک جغرافیایی و گسترش حضور زنان در جدول 2-1 نسل ها و نوع ارتباط

نسل/ نوع ارتباط محدودیت ها توانایی ها و ظرفیت ها نوع ارتباط بین نسلی
نسل اول ضعف جسمانی و عدم تحرک و بی در نظر داشتن آینده تجربه تاریخی، فرصت بازبینی و روایت گذشته،گذشته گرایی  

خانوادگی

نسل دوم بی حوصله در بازبینی گذشته و تصمیم گیری برای آینده حضور مشارکت عملی و کار وتلاش  

خانوادگی، دوستان، همکاران

نسل سوم فقدان تجربه انرژی، نوآوری و نگاه به آینده  

خانوادگی و دوستان

منبع: (آزادارمکی،1386)

نسل اول به لحاظ داشتن تجربه کافی از زندگی با نسل دوم و سوم کمکار می گردد همان طور که نسل دوم و سوم با توانایی های مالی و بدنی که دارند می توانند حامی نسل اول باشند. این نوع نیاز بین نسلی نشان دهنده شکل گیری نوع ارتباط خاصی می باشد که بیشتر از طرف نسل اول (نسل پیران) نسبت به نسل دوم و سوم سو گیری می گردد. خانواده برای هر سه نسل محل ارتباط و پیوند می باشد. خانواده برای نسل اول، محل استراحت و برای نسل سوم محل رشد و برای نسل دوم محل اقدام و ظرفیت سازی می باشد. بدین لحاظ می باشد که روابط خانوادگی می تواند سامان دهنده روابط بین نسلی در ایران باشد (آزادارمکی، 1386).

[1] -Peuckert

[2] – Romer et al

 

 

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت