دانلود مقاله استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، استراتژی محافظه کارانه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی شرکت ها مقدار زیادی دارایی جاری که نرخ بازده شان پایین می باشد نگهداری می کنند و در مقابل میزان بدهی های جاری کم می باشد. در نتیجه باعث می گردد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود و ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد برسد( شر[1]،1989).

استراتژی جسورانه: در این استراتژی مقدار دارایی های جاری به کمترین مقدار لازم می رسد و در مقابل بیشترین بهره گیری را از بدهی های جاری می برد، در نتیجه ریسک نقدینگی بالا می باشد و حتی ممکن می باشد شرکت در زمان سررسید قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد. (شر،1989).

استراتژی میانه رو: استراتژی متعادل بصورتی می باشد که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری را بهره گیری می کند(شر،1989).

تغییرات قیمت سهام: تغییرات قیمت سهام یکی از ویژگی های ذاتی بازار های مبتنی بر نظام عرضه وتقاضا می باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد نمود(نیکبختی،1386).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد شرایط نامطلوب اقتصادی، زنان سرپرست خانوار

تحلیل داده های جمع آوری شده و مطالعه تحلیل نتایج فرضیه ها اظهار خواهد گردید. فصل پنجم به تلخیص و جمع آوری پژوهش، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی جهت بهره گیری کنندگان از این پژوهش و تحقیقات آتی اختصاص می یابد.

[1] Scherr

 

 

مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران