پایان نامه تیپ های شخصیتی:شخصیت تیپ A

شخصیت تیپ A چیست؟

گفته می شود که یک رویه دوز مبل به شخصیت تیپ A پی برد.هنگامی که او برای تعویض رویه های صندلی به مطب پزشکی مراجعه کرد که تخصص وی درمان بیمارانی بود که به حمله قلبی مبتلا شده بودند متجه شد که جلوی نشیمن صندلی ها پوسیده شده بودند نه عقب آنها.افراد تیپ A که مستعد بیماری کرونر هستند.روی لبه صندلی می نشیند معمولا این افراد را به 3 ملاک توصیف می کنند:

  • احساس افراطی فوریت زمان آنها همیشه نگران موعدها هستند.
  • رقابت طلبی و جاه طلبی
  • پرخاشگری و خصومت به ویژه زمانی که اوضاع از کنترل خارج اند.

شخصیت تیپ A محیط را تهدید کننده می بیند و به نظر می رسد که به واکنش های اضطراری طولانی می پردازند.ویژگی های تیپ A زمانی آغاز شد که فرد 3 یا 4 ساله است.

طبقه بندی افراد در قالب تیپ A و تیپ B یا به وسیله مصاحبه استاندارد استرس یا توسط پرسشنامه خود آزمایش انجام می گیرد.

  • پرسش های نمونه به شرح زیر هستند:

1- آیا تاکنون همسر یا دوست شما به شما گفته است که خیلی تند می خورید؟

افراد تیپ A می گویند بیشتر اوقات بله افراد تیپ B بله، یک یا دو بار یا می گویند نه.

2- همسر یا بهترین دوست شما سطح کلی فعالیت شما را چگونه ارزیابی می کنند؟

افراد تیپ A می گویند بسیار فعال باید آهسته تر عمل کنم.افراد تیپ B می گویند بسیار کند باید فعال تر باشم.

  • آیا تا به حال پرکار یا در منزل خودتان موعد یا سهمیه تعیین کرده اید؟افراد تیپ A می گویند ،بله هفته ای یک بار یا به دفعات بیشتر افراد تیپ B می گویند نه یا فقط گاهی اوقات.

– خطر ابتلای افراد تیپA به CHD:

در مورد خطر ابتلای افراد تیپA به CHD چندین بررسی آینده نگرانی عالی وجود دارد.

بررسی مشترک غرب این بررسی که در سال 1960 آغاز شد،3200 مرد شاغل را در برمی گیرد که سابقه CHD نداشتند و در یک مطالعه طولی پیگیری شدند.مردانی که به وسیله مصاحبه ساخت دار تیپ A قضاوت شده بودند،2/2 برابر افراد تیپ B به CHD مبتلا شده بودند هنگامی که عوامل خطر جسمانی از نظر آماری کنترل شدند افراد تیپ A بازهم 2 برابر در خطر CHD بودند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی