پایان نامه درباره تولید ملی/:بازار اسباب بازي خاورمیانه

  بازار اسباب بازي خاورمیانه

دو کشور از بزرگترین وارد کنندگان اسباب بازي جهان در این منطقه هستند: ایران که در رتبه سوم قرار دارد و امارات متحده عربی که رتبه هشتم واردات اسباب بازي دنیا را در اختیار خود دارد .ایران با وارد کردن 11 درصد از کل واردات  جهانی اسباب بازي که شامل 320 طبقه مختلف اسباب بازي و مجموع 10854 قلم اسباب بازي بوده است رتبه سوم را از آن خود کرده است. امارات متحده عربی دو درصد کل واردات دنیا را با ورود 70 طبقه اسباب بازي و 14111 قلم از آن خود کرده است. براي دانستن میزان اختلاف به صدر این جدول اشاره  میکنیم که ایالات متحده آمریکا با 32466 قلم اسباب بازي که در 500 طبقه مختلف جاي میگیرد، 17 درصد کل واردات دنیا را از آن خود کرده است. (خبرنامه نمایشگاه اسباب بازي خاورمیانه،. 2008)

ارزش بازار اسباب بازي خاورمیانه 1.5 میلیارد دلار برآورد میشود که سالانه 11.8 درصد رشد را تجربه می کند . این ارزش بازار همراه با سرانه خرید اسباب بازي (243 دلار در 2001، 327 دلار در 2008)، منطقه را به عنوان یک بازار مصرف بی نظیر براي شرکتهاي فعال در این صنعت درآورده است.  رشد سرانه خرید اسباب بازي، این منطقه را بعد از آمریکاي شمالی به بزرگترین بازار مصرف تبدیل کرده است.

2-4-4-6- مقایسه ی بازارهاي اسباب بازي:

اکنون که بررسی اجمالی عمده ترین بازارهاي این صنعت در سطح جهان را انجام دادیم، زمان آن است که در  راستاي اهداف تحقیقمان اقدام به یک مقایسه میان این بازارها کنیم و نقاط قوت و ضعف آنها را در برابر هم  بگذاریم و فرصتهایی که را میتوان در هر یک از آنها داشت بیرون کشید. چنین تطبیقی نه به معناي خوش خیالی در زمینه صادرات و چشم پوشی از فرصتها و تهدیدات داخلی است، بلکه براي به دست آوردن یک شناخت مناسب و طبقهبندي شده از بازارهاي جهانی صنعت است تا با این شناخت به درکی بهتر از صنعت در سطح جهان برسیم و تلاشهاي خودمان در بازار داخلی، و سپس برنامه ریزي منطقی براي حضور در سطح جهانی را، با درك درست از وضعیت صنعت در سطح جهان جهت دهی کنیم.

استفاده کرد. جدول 12 که حاصل آن است به شرح SWOT براي این منظور می توان از ماتریس مشهور زیر ارائه می شود:

جدول ‏02-14: ماتریس SWOT بازارهای عمده اسباب بازی جهان

نام بازارقوتفرصتضعفتهدید
آمریکاقدرت طراحی ، شخصیت های محبوب کودکان غالبا آمریکایی یا ((آمریکایی شده)) هستند.

بازار گسترده با قدرت خرید بالا

برندهای مشهور

حفظ تسلط بر بازار شخصیت های اسباب بازی

نفوذ در بازی های رایانه ای و تبلیغات کودک و نوجوان

بازار این کشور در اختیار چینی ها و شخصیت های نوپای چینی و شرقی قرار می گیرداز دست دادن تسلط بر بازار جهانی در برابر چینی ها
اتحادیه اروپاسابقه طولانی در صنعت اسباب بازی

برندهای مشهور

بازار گسترده

قدرت خرید بالا

بازار جدید کشورها متقاضی

عضویت در اتحادیه

تنوع فرهنگی زیاد قاره

پتانسیل بالا برای طراحی

افول تدریجی برندهای اروپاییاز دست دادن تسلط بر بازار جهانی در برابر چینی ها
چینمهارت در ساخت

قیمت پایین تولیدات

استفاده از مهارت های توسعه محصول جدید  هنگ کنگ

 

ورود به بازارهای جدید با استفاده از تقویت بخش های طر احی و استفاده از شبکه های قوی صادراتی خود برای تقویت بخش بازاریابیبازار گسترده ولی فقیر

عدم توانایی در طراحی

نداشتن برندهای مشهور

افزایش تدریجی قیمت عوامل سبب از دست دادن تدریجی صرفه در تولید می شود
خاورمیانهپتانسیل بسیار بالا

بازار گسترده با قدرت خرید بالا

بازار بکر و آماده نفوذعدم دسترسی به فناوری ساخت

عدم سرمایه گذاری در بخش طراحی

به مخاطره افتادن هویت های ملی برای نسل های آینده

حضور قوی دولت ها در بازار و دخالت آنها

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)