پایان نامه درمورد نقش پلیس:انواع پیشگیری از جرم

انواع پیشگیری از جرم

گسن معتقد است كه جرم شناسي پيشگيري شاخه اي از جرم شناسي كاربردي است كه موضوع آن تعيين مؤثرترين وسايل براي تأمين پيشگيري از جرم در مقياس كل اجتماع يا يك جهت محدودتر مثلاً يك شهر، ناحيه اي از شهر و غيره خارج از ارعاب عمومي به وسيله تهديد كيفري است.

در جرم شناسي شش نوع پيشگيري قابل تصوراست،چهار نوع تحت عنوان پيشگيري متداول و دو نوع ديگر به عنوان پيشگيري جديد است.
الف-پيشگيري هاي متداول كه شامل زير مي باشد:
1- پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکارکه شخصیت آنهادرحال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی

و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی وتهدید به مجازات

استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است.[1]
2- پيشگيري عمومي و اختصاصي

در پیشگیری عمومی ،کلیه عوامل جرم زای مربوط به جرائم مختلف هدف تدابیرپیشگیرانه قرار می گیرند مانند افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه اجتماعی که درپیشگیری از طیف وسیعی از جرائم تاثیرگذار است.در حالی که، در پیشگیری اختصاصی عوامل خطر مربوط به جرم خاص در دایرۀ شمول اقدامات پیشگیرانه واقع می شود، مانند تقویت قفل و بست منازل که در پیشگیری و کاهش جرم سرقت از منازل موثر است یا نصب دزدگیر روی خودروهاکه موجب پیشگیری ازسرقت خودرو می شود.

 

3- پيشگيري انفعالي[2] و پيشگيري فعال[3]

این تقسیم بندی برای نخستین بار در اجلا س مجمع عمومی اینترپل در سال1963 مطرح و وارد ادبیات پیشگیری شد.[4]

4- پيشگيري اوليه[5]،ثانويه[6] و ثالث.[7]

به هر حال، این متنوع بودن  روش های  پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از  محدوده  صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی ومتداول مقابله با جرم است.[8]
ب ـ پيشگيري هاي جديد كه شامل موارد زير است:
1- پيشگيري وضعي؛[9]

2- پيشگيري اجتماعي.[10]

 1 نجفي ابرند آبادي،پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي،مجله تحقيقات حقوقي،ش 18- 20،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،

1376، ص 740.

 

[2] Re-active Prevention.

 

[3] Active Prevention.

 

3 نجفي ابرند آبادي ، علي حسين ، پيشگيري عادلانه از جرم ، مندرج در علوم جنايي  (مجموعه مقالات در تجليل از دكتر آشوري) ،

ج اول،  تهران ، سمت، چ اول، 1383، ص 748.

[5] Primary Prevention.

 

[6] Second Preventio.

 

[7] Third Prevention.

 

7 نجفي ابرند آبادي،پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي،مجله تحقيقات حقوقي،شماره هاي 18و 19و20،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1376.

[9] Situational Crime Prevention.

 

[10] Social Crime Prevention.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم