منابع مقاله درمورد آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی، شرایط نامطلوب اقتصادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

نخستین گام در هر پژوهش، شناخت موضوع می باشد، زیرا اگر حدود موضوعِ مورد بحث، به طور کامل مشخص نباشد، پژوهش‌گر راه صحیح را نخواهد پیمود. از این رو، پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم می باشد یک شناخت اجمالی و در حد اقناع از ضرورت طرفداری از زنان مطلّقه، مفاهیم و اقسام بیمه و تأمین اجتماعی، که دورنمایی کلی را به ارمغان می‌آورند، صورت گیرد. این اقدام موجب زمینه‌چینی برای مطالعه پیشینه‌ و توصیف حقوقی بیمه‌ی طلاق خواهد بود. ضمن اینکه، در مطالعه طرف‌ها و شرایط تشکیل‌دهنده‌ی بیمه، هر یک از آنها پس از تنویر، در ارتباط با بیمه‌ی طلاق نیز، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

مبحث اول

 

لزوم طرفداری از زنان مطلّقه

 

 

زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت طرفداری از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین مقصود دلایلی را که موجب تنویر این مهم می باشد، در مطالب زیر اظهار خواهد گردید.

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی

مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت بر‌می‌دارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار می باشد، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی مطالعه خواهد گردید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه، حقوق ایران

بند اول: آمار رو به رشد طلاق