پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آمارهای توصیفی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 ، زیرا که دو نسل فرزندان و والدین سالمند آنها دارای نیازهای متفاوتی می باشند نیاز سالمندان به طرفداری ، خصوصاً با وجود بیمارهای مزمن و ضعف سیستم های طرفداری رسمی در ایران، ما را  برآن می دارد که به مطالعه طرفداری فرزندان از والدین سالمند بپردازیم و دریابیم که تعهد فرزندان به وظایفی که در مورد والدین سالمندان خود بر عهده دارند چه تأثیری بر ترتیبات زندگی[1] سالمندان می گذارد، آیا فرزندانی که با والدین سالمند خود زندگی می کنند در مقایسه با فرزندانی که مستقل از والدین خود زندگی می کنند به طرفداری بیشتری از سالمند می پردازند؟ آیا جنس سالمند و تعداد فرزندان سالمند بر طرفداری فرزند از والدین  سالمند تأثیر گذار می باشد؟ سالمندان کدام شکل از ترتیبات زندگی را ترجیح می دهند و رضایت سالمندان از کدام یک از اشکال ترتیبات زندگی بیشتر می باشد. سالمندان زندگی مستقل از فرزندان را ترجیح می دهند یا هم سکنایی را؟ پس این مطالعه کوشش دارد به الگوهای غالب و رایج ترتیبات زندگی در میان سالمندان دست یابد و تأثیر روابط بین نسلی را بر ترتیبات زندگی سالمندان مورد مطالعه قرار دهد. زیرا هر چند که اطلاعات در مورد ترتیبات زندگی مفید می باشد اما الزاماً این داده ها ماهیت روابط اجتماعی و بین نسلی موجود برای سالمندان را به وضوح نشان نمی­دهد و آمارهای توصیفی در مورد ترتیبات زندگی پژوهشگر را از انگیزه ها و ترجیحات ترتیبات مختلف زندگی مطلع نمی سازد. پس در این پژوهش علاوه بر ترتیبات زندگی به مطالعه روابط بین نسلی می پردازیم و با در نظر داشتن این مسئله که مورد طرفداری و مراقبت قرارگرفتن سالمندان از سوی فرزندانشان در سال های مانده از عمرشان مهمترین بحث از روابط بین نسلی فرزندان – والدین سالمند به شمار می رود. در این مطالعه کوشش می گردد تا بعد حمایتی روابط بین نسلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد فرزندان متأهل، وضعیت تأهل

 

1-4 اهداف پژوهش:

در این مطالعه کوشش می گردد تا با طرح بحث روابط بین نسلی و سایر ویژگی های جمعیت شناسی به این نکته پرداخته گردد که چگونه تعهدات صورت گرفته از سوی فرزندان برای سالمندان (تعهدات بین نسلی والدین- فرزندان) در شکل اقامت سالمندان اثر می گذارد.  با در نظر داشتن اینکه مدرنیزاسیون در طولانی مدت، هنجارها و ترجیحات گسترده ای برای زندگی مستقل ایجاد کرده می باشد مطالعه ی روابط بین نسلی و تعهدات فرزندان نسبت به والدین سالخورده خود، ظرفیت‏های بهره‏گیری از مناسبات خویشاوندی در به‏زیستی سالمندان را بازنمایی خواهد کرد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش کمک به شناخت مسیر تغییرات روابط و تعهدات بین‏نسلی و تأثیر آن بر انتخاب شیوه‏های هم‏سکنایی یا ترجیحات تنها زیستن می باشد. بی‏شک توفیق در شناخت و کسب اطلاعات هرچه بیشتر در این زمینه می‏تواند ارزش و اهمیت[1] – Living Arrangements