پایان نامه در مورد : بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  • ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند
  • ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس
  • ادله ای که منشاء آن درک دادرس می باشد عبارتند از امارات قضایی
  • ادله ای که منشاء آن فرض قانون می باشد مانند امارات قانونی
  • ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن می باشد که به علت های اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می گردد
  • ادله ای که مبتنی بر غلبه می باشد که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می گردد

 

به طور کلی ادلۀ اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحلۀ اوج و تکاملی می باشد در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا نمود بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ می باشد که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون بایستی تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می گردد آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه بهره گیری ظن می نماید[1].

در حقوق دلیل بایستی قاطع دعوا باشد پس احتمال موجه درمورد چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط می باشد( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته گردید ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه در مورد : بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

گفتار دوم – تعریف سند

بند اول – تعریف لغوی سند

 قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد پس قانون،    ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده می باشد. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده 1258 اظهار نموده می باشد اسناد کتبی می باشد پس سند بعد از اقرار بهترین شیوۀ اظهار و اثبات اراده و قصد و نیت امضاءکنندگان آن می باشد. سند را می توان شاهد مکتوبی دانست بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد .1 سید جلال الدین مدنی، ادله اثبات دعوی، نشر پایدار، چاپ نهم، تهران، 1385، ص 15

 

 

مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت