د. دی ۳۰ام, ۱۳۹۸

پایان نامه طلاق و اعتیاد/:مشاجرات لفظی والدین و بزهکاری

1 دقیقه خوانده شده

Businessman pointing five star symbol to increase rating of company

مشاجرات لفظی والدین

برخورد والدین شاید، شایع ترین پیش درآمد ناسازگاری عاطفی در کودکان باشد که هر کدام از این برخوردهای نامعقول، در ایجاد ارتباطات بی دغدغه و شاد بین کودک و والدین ممکن است ایجاد خلل نماید و تحت چنین روابطی ، یادگیری و کنش های رشد مختل شده و سازگاری عاطفی را برای کودک دشوار
می سازد.[1] لذا اگر طفل با والدین خود زندگی کند و این زندگی توام با خوشی و آسایش و سلامت باشد، کودک مواجه با رنج و مرارت و مشقت نمی گردد و در آینده از ارتکاب جرایم و انحرافات دور خواهد بود. بدون شک ، گرم و صمیمانه بودن محیط خانوادگی و مهربانی زوجین نسبت به یکدیگر در جلوگیری از وقوع جرم به وسیله آنان و فرزندانشان تاثیر بسزایی دارد.[2]بالعکس، اگر کودک در خانواده متشنج که در آن روابط نامطلوب بین اعضا حاکم است زندگی می­کند براثر احساس اضطراب و ناامنی، دچار عصیان و پرخاشگری
و نادیده گرفتن قوانین و مقرارت اجتماعی می­شود وتعامل اجتماعی او با اطرافیان مختل شده و در زندگی
از ایفای نقش اجتماعی مناسب در جامعه باز می­ماند.گاهی اوقات خانواده­هایی که در آن پدر و مادر با هم نزاع دارند، نسبت به خانواده­های گسسته اثر مخرب­تری، بر روان کودکان بر جای می­گذراند.بدین معنی که اگروالدین با هم متجانس و موافق نباشند و همیشه در حال نزاع و مشاجره باشند، کودک احساس حقارت
و ناامنی شدیدی خواهد کرد و بحث وجدل دائمی والدین، ایجاد اضطراب آزار دهنده در کودک، خواهد نمود.(به علاوه احتمال این خطر که اضطراب کودک به همه جوانب تعمیم یابد و به ویژه به شکل ترس
از آینده ظهور کند وجود دارد.) لذا این ترس­ها در ناخود آگاه کودک مدفون شده و در طول دوران زندگی مدام، وی را عذاب خواهد داد و مسلماً باعث بروز نابهنجاری­ها در فرد گردیده و البته می­توان به آسانی درک کرد که یک محیط عصبی و پرفشار خاوادگی جلوی رشد احساسات کودکانه و استعدادهای سازنده­ای
را که ممکن است کودک بالقوه دارا باشد بگیرد. در محیطی که ناامنی وجود دارد، تمایلات ضد اجتماعی ، شدیدتر می­شود و کودک در چنین خانواده­ای پرورش یافته ودر مقابل فعالیت­های مجرمانه، حساسیت پیدا خواهد کرد و سعی می­کند تا خاطرات دردناک و محرومیت­های اولیه را سرکوب کند. لیکن این سرکوبی به تظاهر آزاد پرخاشگری منجر می­گردد و ممکن است به بزهکاری منجر شود.تحت چنین شرایطی(کودک) شخص شدیداً آسیب می­بیند، زیرا در چنین محیط متشنجی، قطعاً هیچ گونه نوازشی وجود ندارد واگر هم باشد بسیار ناچیز است.آنچه مسلم است، والدین به دلیل ناهنجاری­ها و کشمکش­های خانوادگی، فرصت پرداختن به فرزند را ندارند و با حاکم بودن چنین جوی قطعاً ضبط ها، خشن و منفی خواهد بود.

چنین شخصی چون نوازشی ندیده است، در آینده نوازش نخواهد کرد. تحت چنین شرایطی (بالغ) فرد آلودگی به (والد) داشته و شخص به دلیل عدم توجه و تربیت صحیح والدین و ضعف(والد) تسلیم تمایلات نامشروع کودک درون شده، نهایتاً احساس حقارت منفی بر شخص غالب گشته که می­تواند موجب بروز نابهنجاری و بزهکاری گردد. تعارض،نفاق ، ناسازگاری ومشاجره میان پدر ومادر و یا
ستیزه­جویی واختلاف میان هر دو یا یکی از آنان با کودک و عدم تفاهم میان آن­ها، آثار شوم و زیان­بخش بر روان طفل باقی می­گذارد .آنچه برداشت می­شود اینکه در خانواده  متشنج و در رابطه سرد و خشن مابین والدین، نهایتاً محبتی ابراز نمی­شود تافکر و ذهن و روان کودک نوازش پذیرد و سالم رشد کند بلکه برعکس، ذهن کودک دائم در حال اغتشاش و ترس و نومیدی به سر می­برد و با این محرومیت­ها و ترس­ها و ناملایمات بزرگ می­شود حال این محرومیت­ها که در ضمیر ناخودآگاه اونهفته است،زندگی او را تحت تأثیر قرار داده
و نهایتاً راهی را می­رود که هنجار نخواهد بود، چون درست زندگی کردن را نیاموخته است .اصولاً چنین
محیط­های نامساعد خانوادگی، سبب بار آمدن کودکان ناسازگار می­شود.فضای خانوادگی نامناسب و متشنج، بهداشت روانی کودک را در معرض تهدید قرار می­دهد و صدماتی بر (کودک) درون وارد می­کند که هرگز در طول زندگی قابل جبران نیست.[3]

[1] – اچ مرهن، پال، رشد روانی کودک، ترجمه حسین وهاب زاده، چاپ دوم،تهران، انتشارات زوار، 1367، ص 45.

[2] – نوری، مهدی، رشد و تکامل شخصیت، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، 1368، ص 40.

[3] روحانی، مصطفی، خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد مشهد، 1389 .

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

ممکن است ندیده باشید

1 دقیقه خوانده شده
1 دقیقه خوانده شده