پایان نامه پسماند بیمارستانی؛حمل و نقل  پسماند بیمارستانی

حمل و نقل  پسماند ها در داخل و خارج از سایت درمانی

حمل و نقل پسماند در داخل بیمارستان توسط ظروف چرخ‌دار یا كانتینرهایی كه برای هیچ كار دیگری استفاده نمی‌شوند، در محدوده بیمارستان استفاده می شوند. این وسایل باید به آسانی بارگیری و تخلیه شوند و لبه‌های تیز و برنده نداشته باشند تا هنگام بارگیری و تخلیه باعث پاره شدن كیسه‌ها نشده و به آسانی قابل تمیز كردن بوده و روزانه گندزدایی شوند(WHO, 2001).

شایان ذکراست در کالیفرنیا،مواد زائد بیمارستانی به سه طریق جمع‌آوری‌ می‌شوند:

1- استفاده از چرخ‌های دستی: این روش حمل از نوع افقی‌ است. اگر کیسه‌ها پاره شده و یا ظروف سوراخ شوند، احتمال‌ تماس بیماران، کارکنان و یا عیادت‌کنندگان با عوامل عفونی‌ وجود دارد، همچنین استفاده از چرخ‌های اتوماتیک بدون استفاده از پرسنل مناسب ‌تر است.

2-استفاده از شوت‌های پسماند: در این روش  انتقال مواد به صورت ثقلی‌ می باشد و حمل و نقل در مسیر خاصی انجام می‌شود و امکان آلودگی راهروها و سالن‌ها وجود ندارد. از معایب‌ این روش، امکان باز شدن کیسه ‌ها و یا گیر کردن در مسیر و شکسته شدن ظروف است.

3- استفاده از لوله‌های پنوماتیک: این روش برای حمل و نقل‌ مواد زائد پزشکی در مراکز پزشکی بزرگ بسیار مناسب است که از جریان هوا استفاده می‌شود. طول مدت انتقال مواد کوتاه است و این روش در کالیفرنیا کاربرد وسیعی دارد(Cheremisinoff and shah, 1990).

این درحالی است که در ایران طبق بررسی های به عمل آمده تقریبا 57%  از ترولی چرخ دار[1] و 47% از ترولی وبین[2]  استفاده می کنند(عراقی زاده ،1382).

لازم به ذکر است برای حمل و نقل پسماند بیمارستانی در خارج از بیمارستان پسماند‌ها ابتدا در پوشش مناسب قرار می گیرند كه قابل سوراخ شدن نبوده و در برابر مواد شیمیایی، ارتعاش و تغییر درجه حرارت و رطوبت یا تغییر فشارمقاوم باشند و براساس مقررات ملی برچسب زده شده و توسط ماشین آلات مناسبی كه به همین منظور طراحی شده حمل می شوند. مسیرهای حمل پسماند بیمارستانی باید كوتاه‌ترین و ایمن‌ترین مسیرهای ممكن باشند و درصورت نیاز ایستگاه‌های انتقال مناسب و منطبق با اسلوب مهندسی و بهداشتی برای حمل مواد در مسیر طراحی شوند(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ,1386 ).

بر اساس بررسی هاي انجام شده علیرغم تفکیک پسماند ها توسط بیمارستان، حمل آن در یک خودرو و به صورت مخلوط انجام می­گیرد که این روش از نامناسب­ترین روش­ها جهت حمل پسماند به خارج از بیمارستان می­باشد. اصولاً براي حمل و نقل باید ماشین­هاي خاصي در نظر گرفته شوند و استفاده از ماشین­هاي روباز براي حمل مخاطرات جدي براي بهداشت عمومي و محيط زيست به ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺎشینﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪﮐﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱﻃﺮﺍﺣﻲﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺸﺖ شیرابه ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮگیری کنند(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ,1386 ). لذا یکی از مهمترین مراحل در مدیریت سیستماتیک زائدات مراکز بهداشتی و درمانی، تنظیم اجراي یک برنامه ثابت و مستمر براي برداشت مخازن و جمع آوري زائدات تولیدي در داخل و حمل آن به خارج می باشد .(WHO, 2001)

18)گاری‌های مخصوص حمل زباله که برای کاردیگراستفاده نمی‌شود.

19)گاری‌های مخصوص مجهزبه طبقات جهت حمل محلفه ولباس بیماران است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)