استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 محدوه زمانی با عوامل دیگری هم ارتباط دارد. یک شرکت در شرف ورشکستگی با افق زمانی یک روزه یا حداکثر یک ماهه مواجه می باشد، بدیهی می باشد استراتژی مالی متناسب با این شرایط از استراتژی مالی عادی متفاوت خواهد بود.

توسعه فعالیت باشد. نیاز به سرمایه در گردش بستگی به حجم کار واحد تجاری دارد و در فصول مختلف سال تفاوت پیدا می کند. به علاوه بایستی نوع و کیفیت اقلام دارایی به خصوص حساب های مطالبات و موجودی کالا را به درستی مطالعه نمود. این نوع حساب ها در میزان سرمایه در گردش تاثیر می گذارد. در هنگام کاهش فعالیت و تولید یا دادو ستد تبعن نیاز به سرمایه کمتر می گردد و در نتیجه موجودی حساب های نقدی افزایش و حساب های مطالبات و کالا کاهش می یابد. بدهی جاری هم بایستی کاسته گردد و در مقایسه با ارزش ویژه تناسب پیدا می کند. اما گاه در اقدام این شرایط تحقق پیدا نمی کند یعنی کاهش فعالیت موجب زیان می گردد موجودی کالا افزایش می یابد و وصول مطالبات کند می گردد، که این علائم خطرناک می باشد(ملیچر و همکاران[1] ،1997(.

برعکس وقتی بر حجم تولید و میزان داد و ستد افزوده گردد، نیاز به سرمایه در گردش بیشتر می گردد، به خاطر اینکه گسترش دامنه فعالیت مستلزم سرمایه گذاری زیادتر در کالا و حساب ها و اسناد دریافتنی می باشد، در این حال نقدینگی کاهش نشان می دهد و بدهی بالا می رود و بر وام های کوتاه مدت و اضافه برداشت های بانکی اتکا پیدا می کند. البته بایستی توجه گردد که به هنگام توسعه و افزایش حجم تولید، کاهش نقدینگی و افزایش حساب های بدهی تناسب و اعتدال داشته باشد، یعنی افزایش ناگهانی تولید و فعالیت سبب ایجاد تلاطم و تغییرات عمده در وضع مالی می گردد. مطلوب آن می باشد که درآمد خوب باشد و قسمتی از آن در موسسه به کار افتاده، سرمایه در گردش را تقویت کند اگر در شرکتی نیاز به سرمایه در[1] Melicher et al

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درمورد ،