منبع مقاله درباره کشورهای درحال توسعه، کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ام سی چسنی و بنگستون[1](1998) به نقل از کریمی

سکنایی به بالابردن تماس و تعامل روزانه و تبادل عاطفی بین نسل ها کمک می کند. اگرچه میزان بالای جا به جایی جغرافیایی در هردو جوامع غربی و غیر غربی به طور قابل ملاحظه ایی فرصت پذیرفتن هم سکنایی بین نسلی و تماس روزمره را برای بسیاری از بزرگسالان کاهش داده می باشد. اما پیشرفت های تکنولوژی سبب کاهش هزینه های ارتباطات و سفر شده می باشد، و ایجاد ارتباط میان اعضای غیر هم سکنا را آسان تر و ارزان تر کرده می باشد. تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی خانواده های آمریکایی در قرن بیستم، اعتبار هم سکنایی را به عنوان شاخص اصلی شبکه حمایتی و پیوندهای قوی بین نسلی، مورد سوال قرار داده می باشد (لیتواک[2]،1985). مطابق با این دیدگاه هم سکنایی به احتمال زیاد در بین گروه هایی با شانس کمتر تحرک اجتماعی و زندگی مستقل رخ می دهد. و به عنوان یک نتیجه هم سکنایی در مقایسه با شاخص پیوند بین نسلی بایستی به عنوان شاخص فقر در نظر گرفته گردد(لیتواک،1985). در هنگام مطالعه کردن تعیین کننده هایی که منجر به هم سکنایی می گردد، تقابل بین معیارهای اقتصادی و فرهنگی هم سکنایی کاملاً آشکار می باشد. رویکردهای فرهنگی به طور معمول بر اهمیت زیاد هنجارهای فرهنگی، تداوم خانواده گسترده و خانواده محوری تمرکز می کنند. در مقابل رویکردهای اقتصادی بر هزینه ها، سودها و فرصت های هم سکنایی و واکنش ساختار خانواده در ارتباط با تغییرات ساختار اقتصادی-اجتماعی جامعه در نتیجه توسعه و نوسازی تمرکز می کند(بور و ماچلر[3]،1991). (به نقل از پارک و دیگران[4]، 2005).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله درباره کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی

نزدیکی مکانی شکلی از ترتیبات زندگی هم اقامت گاهی نیست. نودل و افستدل آنرا شبه اقامت گاه مشترک تعریف کرده اند(نودل، افستدل[5]،1994). در نتیجه اندازه گیری آن ابعاد متفاوتی را می طلبد. اقامت فرزندان در چه فاصله ایی از اقامت گاه سالمندان، نزدیک یا دور تعریف می گردد؟ مسلماً برای این پرسش پاسخ قطعی و نهایی که، در همه جوامع قابل تعمیم باشد، وجود ندارد، بعضی مطالعات نشان داده اند که سطح تماس همسو با طرفداری اجتماعی تابع نزدیکی مکانی نیست. ممکن می باشد فرزندانی که نزدیک والدین زندگی می کنند کمتر از فرزندانی که دورترند اما مثلاً از منابع اقتصادی بیشتری برخوردارند، به این معنی که می توانند از فن آوری جدید و وسایل حمل ونقل پیشرفته بیشتر سود برند، از والدین خود طرفداری موثر داشته باشند. درکل، نزدیکی مکانی نیز همچون ترتیبات زندگی طی تحولات تقریباً یک چهارم(4/1)  می باشد. تحقیقات اخیر شواهدی از گرایش به سوی سکونت جدا افراد سالمند در کشورهای توسعه یافته و به میزان کمتری در کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد که مطالعه سازمان ملل این یافته ها را تأیید می کند.

[1] – Mc Chesney & Bengtson

[2] -Litwak

[3] – Burr & Mutchler

[4] – Park et al

[5] – Knodel &  Ofstedal