دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، نیازمندی‌ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

دیدگاه برنامه ریزی شده: در این روش، از اطلاعات پایه جهت متناسب کردن نیازمندی‌های موجودی از طریق محل‌های چندگانه یا مراحل زنجیره ارزش افزوده بهره گیری می گردد. فعالیت‌های برنامه ریزی شده در سطح انبار اتفاق می افتد تا تخصیص موجودی و ارسال به مراکز توزیع چندگانه را متناسب کند.

روش ترکیبی: این روش، ترکیبی از دو روش ذکر گردیده بالا می باشد.

 

2-2-7-4- حمل و نقل

در اوایل دهه 80 قرن بیستم، توجه لجستیکی به حمل و نقل به صورت اعجاب آوری تغییر پیدا نمود. تا قبل از وضع نظارت قانونی، تیم‌های مربوط به حمل و نقل ثابت بود اما بعد از سال 1980 محدودیت‌های حمل و نقل کاهش پیدا نمود و امکان تغییر پذیری بیشتری در قیمت، خدمات و کیفیت حمل و نقل برای شرکت‌ها به وجود آمد، به این جهت شرکت‌های حمل و نقل به شناسایی مشارکت و همکاری مطلوب در بازارها پرداختند و توانستند قراردادهایی با شرکت‌ها منعقد کنند یعنی شرکت‌ها با حمل و نقل‌های خصوصی به صورت پیمانکاری قرارداد ببندند.

وظایف حمل و نقل شامل دو وظیفه بزرگ می باشد:

  • حرکت و انتقال محصول 2- نگهداری و حفظ محصول در حمل و نقل

2-2-7-5- جابجایی مواد

مقصود از جابجایی مواد، حمل و نقل در لجستیک به خصوص انبار می باشد. جابجایی مواد در برگیرنده کلیه نقل و انتقالات در انبار و مربوط به موجودی‌هاست. جابجایی مواد شامل عوامل تشکیل دهنده آنست.