دانلود مقاله با موضوع شرکت در انتخابات، قانون ثبت احوال

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

شناسنامه مدرکی می باشد که دولت‌ها به مقصود شناسایی هویت برای شهروندان خود صادر می‌کنند. در شناسنامه ایرانی مشخصات فردی و نیز اطلاعات مربوط به ازدواج و فرزندان درج می‌گردد و مهر شرکت در انتخابات نیز در آن زده می‌گردد.

شناسنامه اولیه ، یک برگی و حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخ تولد ، محل تولد و حداکثر اختصار‌ای از ازدواج و طلاق بوده و محلی برای ثبت نام فرزندان و یا مرگ صاحب شناسنامه نداشته می باشد .

اولین شناسنامه به صورت دفترچه در سال 1307 هجری شمسی به موجب اصلاحیه قانون ثبت احوال همان سال صادر گردید . این شناسنامه ها نسبت به اسناد صادر شده قبلی کاملتر بوده ، علاوه بر ثبت تولد ، ازدواج و طلاق قسمتی را به ثبت نام فرزندان و ثبت فوق صاحب شناسنامه اختصاص داده می باشد .

 

  • اطلاعات شناسنامه

شناسنامه دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد :

1- آرم جمهوری اسلامی‌2- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن 3- محل الصاق عکس 4- شماره شناسنامه 5- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده 6- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی 7- محل تولد به ترتیب شهرستان ، بخش ، دهستان 8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور ابوین 9- تاریخ تنظیم سند به تربیب روز و ماه و سال 10- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ، شهرستان ، بخش ، دهستان 11- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره 12- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه 13- محل مخصوص ثبت ازدواج ، طلاق و وفات همسر ، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه 14- محل توضیحات 15- محل مخصوص مهر انتخابات.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

 

  • وضعیت فعلی شناسنامه

شناسنامه در حال حاضر ، به دو صورت کلی در دست مردم موجود می باشد :  شناسنامه های دست نویس و شناسنامه های رایانه ای

1-4   شناسنامه های دست نویس که مأمور ثبت احوال آن را از روی ورقه ولادت فرد صادر می نمود. شناسنامه های دست نویس به دو شکل بالای 15 سال و زیر 15 صادر شده می باشد :