دانلود پایان نامه درباره قراردادهای بیمه، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 خلاء علمی و عملی در ارتباط با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری می باشد این خلاء و ضعف با مطالعه گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر کردن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  مطالعه بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن می باشد. به علاوه که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به مطالعه این موضوع و مباحث پیرامون آن شده می باشد.

نقد ادبیات موضوع

با در نظر داشتن جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده می باشد. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «مطالعه انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر مطالعه شده می باشد. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این می باشد که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام پژوهش گسترده‌ای در این زمینه نبوده می باشد. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده می باشد اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری می باشد که پیش‌روی این پژوهش می باشد. از این رو، به علت عدم مطالعه موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با در نظر داشتن کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ1ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفته‌شده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدت‌هاست پایان یافته می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد پایان نامه، شهر شیراز

2ـ قرارداد بیمه‌ی طلاق از جهت ویژگی‌های حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی می باشد.