پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 گفتار اول – ادله اثبات دعوی

بند اول – مفهوم لغوی ادله اثبات

ادله جمع مکسر دلیل و معنای لغوی آن، راهنما و رهبر می باشد. در فلسفه گفته اند: دلیل آن می باشد که از علم به آن، علم به امر دیگری لازم آید هنگامی که در آسمان دودی را می بینید از وجود آن دود پی به وجود آتش خواهید برد. در اصلاح عرف وسیله ای که به واسطۀ آن امر مجهولی مبرهن گردد دلیل گفته می گردد به عبارت دیگر وسیله اثبات را دلیل می گویند.

اثبات به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واقعیت برای دیگران می باشد و دلیل، ابزار و وسیله ای می باشد که به این مقصود به کار می رود و عقل را به سوی واقع راهنمایی می نماید این دلیل می تواند عامل بیرونی یا نشانه های خود یافتۀ ذهن باشد. قرآن کریم می فرماید[1] : ( اَلَم تَرَ ِالَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلیلاً )آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید ؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد آن گاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم )

 

بند دوم – مفهوم اصطلاحی ادله اثبات

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 353  دلیل را امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند با وجود این، دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی بکار نمی آید  گاهی در زندگی صلح آمیز، اجرای حق در روابط اجتماعی نیز  نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجیت می باشد که اسناد سجلی می توان دلیل علقه زوجیت باشد . دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می گردد که تمامی ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد پس هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز نمود و به اِعمال کیفر پرداخت. یکی از ویژگی های مهم اقامه دلیل در امور کیفری این می باشد که متهم از اصل برائت سود می برد قانون اساسی در اصل 37 به صراحت مقرر می دارد اصل بر برائت می باشد و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی گردد مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، اسناد تجاری

از جهات مختلف ممکن می باشد ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم نمود :

  • ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار
  • ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، پژوهش محلی، کارشناسی

1 سوره فرقان، آیه 46

 

 

 

مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت