استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 گردش بیشتر از آن باشد که از محل درآمد تامین گردد و افزایش حجم فعالیت هم موقتی نباشد در این صورت بهتر می باشد که برای تامین آن از خارج از شرکت به صورتی پایدار و همیشگی اقدام کنیم.

اطلاعاتی که تجزیه و تحلیل در سرمایه در گردش را فراهم می آورد.

به طور کلی تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش نشان می دهد که در فاصله دو دوره مالی چه وجوهی به دست آمده و به چه مصارفی رسیده می باشد. اما در ضمن کار نکات جالب بسیاری برای تحلیل گر روشن می گردد، مانند پاسخ به پرسش های زیر بدست می آید:

افزایش دارایی ثابت چه اثری بر سرمایه در گردش داشته می باشد؟

تا چه حد افزایش اقلام دارایی ثابت از رشد سرمایه در گردش کم کرده می باشد؟

اگر فروش، افزایش نشان می دهد، آیا سرمایه در گردش هم به تناسب بیشتر شده می باشد؟

آیا اعلام و پرداخت سود سهام طوری انجام شده که به رشد تدریجی سرمایه د رگردش لطمه نزند؟

آیا منابع مالی موسسه امکان واریز اقساط سالانه وام ها را بدون اینکه سرمایه در گردش کم گردد، فراهم می کند؟

آیا کاهش سرمایه اثری نامطلوب بر رشد سرمایه در گردش داشته می باشد؟

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد پایان نامه، مطالعه

زمان عملیاتی تا چه حد بر سرمایه در گردش تاثیر گذاشته می باشد؟

آیا افزایش سرمایه یا اخذ وام جدید موجب تقویت سرمایه در گردش شده و یا برای گسترش دارایی ثابت مصرف شده؟(ملیچر و همکاران[1]،1997)

[1] Mrlicher et al