پایان نامه کیفیت درک شده:رویکردهای ارزش درک شده

رویکردهای ارزش درک شده ( فرناندز و بونیلو[1])

رویکرد چند بعدی

2-6-4-2-1 تئوری میز – اند: سلسله مراتب ارزش مشتری

ساسله مراتب ارزش مشتری، دید وسیع تری نسبت به ارزش داشته و به عواملی فراتر از ویژگی­های محصول چون تجربیات مشتری نظر دارد. تجربیات و قضاوت مشتریان بر اساس موقعیت استفاده در طول زمان  متغیر است.

ارزش سودمندی و لذت: مصرف برای استفاده کنندگان سودمندی و لذت به همراه دارد.

لذت: سرگرمی و ارزش احساسی.

ارزش­های سودمند مانند: صرفه جویی در وقت، تعالی خدمات.

2-6-4-2-2 تئوری ارزش و ارزش شناسی

در این تئوری سه دسته ارزش معرفی می­شوند:

ارزش­های خارجی: اشاره به ارزش­های سودمندی و کاربرد غیر ابزاری خدمات دارد.

ارزش­های ذاتی: ادراکات احساسی از مصرف را شامل می­شود.

ارزش­های سیستماتیک: جنبه­های عقلایی – منطقی داده­ها و ستاده­ها را در بر می­گیرد.

2-6-4-2-3 تئوری مصرف – ارزش

این تئوری بیان می­کند که انتخابات چندگانه مصرف کنندگان- خریدن یا نخریدن، انتخاب یک محصول یا خدمت نسبت به دیگری، انتخاب یک برند نسبت به سایر برندها شامل مجموعه­ای از ارزش­هاست: ارزش­های کارکردی، اجتماعی، احساسی، شناختی و شرایطی

2-6-4-2-4 گونه شناسی ارزش هولبروک

هولبروگ بر اساس سه بعد دو بخشی، گونه شناسی خود را از ارزش ادراک شده به تصویر کشیده است. 1)خارجی در برابر ذاتی 2) خود محور در برابر غیر خود محور 3) فعال در برابر منفعل

او بر این اعتقاد است که تمامی این ارزش­ها در هر تجربۀ مصرفی رخ می­دهد اما در سطوح مختلف.

[1] Fernandez & Bonillo

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد