پیشگیری از استرس شغلی و مقابله با استرس

دانلود پایان نامه
واقع گرا و عینی باشید (از شخصی کردن اجتناب کنید) مثلا: او خمیازه می‌کشید، احتمالا خسته بوده است. این به معنی دوست نداشتن من توسط او نیست.
خوش بین باشید (پیامدهای منفی را پیش بینی نکنید) مثلا: من الان تنها هستم. . . . . . زیرا او رفته است، این احساس در شرایط حاضر طبیعی است. حتی اگر من نتوانم کسی دیگر را بخوبی او پیدا بکنم، باز هم وقتی آماده باشم می توانم فردی جدید و متفاوت را پیدا کنم.
با خود مهربان باشید (بایدها را برخود تحمیل نکنید) مثلا: این حق من است که با او موافق نباشم. او نمی خواهد مثل من باشد. عقاید خود من اعتبار لازم را دارند.
دیدگاه خود را داشته باشید (برچسبهای منفی را از خود دور کنید) مثلا: من ممکن است که الان نتوانم، اما آن به معنی بازنده بودنم نیست.
به طور مکرر از خودگویی مثبت و القای تلقینات سازنده استفاده کنید. مثلا: امروز روز خوبی خواهد بود یا من می توانم این کار را انجام دهم، من می توانم این مشکل را حل کنم.
2-18 تعدیل‌کننده های استرس شغلی
محققان استرس شغلی، شماری از عوامل تعدیل‌کننده را مورد شناسایی قرار داده اند که موجب کاهش یا تعدیل تأثیرات منفی استرس شغلی می‌شوند. این عوامل شامل: نوع مقابله شخصی، مقابله شناختی و هیجانی، سطوح کنترل و حمایت اجتماعی بوده و تعدیل کننده‌های آن عبارتند از:
محیط کار: از جمله حمایت اجتماعی، پیشرفت و تشخص‌طلبی، روحیه بالا، شرایط انعطاف‌پذیر کاری؛
راهبردهای شخصی: تکنیکهای مدیریت استرس، توازن بین کار و زندگی خانوادگی و سایر زمینه‌های زندگی، محدودیتهای مربوط به نقش، استانداردهای پایین، حمایت اجتماعی شخصی(گیلسپی و همکاران، 2010)
2-19 راههای کنترل استرس شغلی
پذیرفتن تغییراتی که در طول زمان در موقعیت و جایگاه شغلی به وقوع می‌پیوندد از جمله ابزارهای کنترل استرس است زیرا این تغییرات اغلب جایگاه شغلی فرد را مستحکم‌تر می‌نماید؛ بنابراین فرد باید بکوشد تا در این حیطه خود را از گزند استرس در امان نگه دارد. در اینجا به برخی از راهکارهای مؤثر در کنترل استرس اشاره می‌کنیم:
زمانی که احساس می‌کنید تحت استرس شدیدی قرار دارید، سعی کنید به هیچ وجه به سیگار و مواد مخدر روی نیاورید.
برای پرداختن به خود وقت بگذارید و اگر زمان ندارید، سعی کنید آن را به وجود آورید.
وقت مطلوبی را با خانوده‌تان صرف کنید. این امر می‌تواند به منزله یک نوع حمایت محکم عاطفی و اخلاقی برای شما به شمار رود.
افکار نامطلوب را از ذهن خود برانید و روشهای مثبت را برای مقابله با استرس به کار بندید.
از روشهای ریلکسیشن برای دوری از اثرات مخرب استرس سود بجویید.
در صورت بروز استرس مزمن با پزشک متخصص مشورت کنید.
با جشن گرفتن موفقیت‌های خود و همکارانتان میزان استرس موجود را کاهش دهید.
قبول وجود استرس خود به معنای ایجاد یک تغییر بزرگ در شیوه سنتی زندگی است. سعی کنید معیارهای ارتباطی خود را گسترش دهید، کارایی و شایستگی خود را افزایش داده و از تجربیات دیگران نیز بهره بگیرید.
مغرور نباشید. برای رویارویی با هر تغییری خود را از نظر فیزیکی، روحی و اقتصادی آماده کنید.
2-20 پیشگیری از استرس شغلی
ارائه یک راه حل کلی و جامع برای پیشگیری از استرس ممکن نیست اما می‌توان دستورالعملهایی برای پیشگیری از آن بیان کرد. در تمام موقعیتها، فرایندی برای برنامه‌های پیشگیری استرس شامل سه مرحله متمایز می‌شود: تعیین مشکل، مداخله، و ارزیابی.
حداقل آمادگی برای جلوگیری از استرس شامل موارد زیر می‌باشد:
ایجاد آگاهی عمومی درباره استرس شغلی