یادگیری مهارت خودآگاهی

در این تحقیق یادگیری یعنی نمره ای که دانش آموزان در جواب به پرسشنامه  خودآگاهی به .

دانش آموز

در برنامه آموزش مهارتای زندگی ، مهارت یعنی : تواناییای شخصی و اجتماعی که کودکان و نوجوانان باید اونا رو یاد بگیرن تا بتونن در مورد خود ، آدمای دیگه و کل اجتماع به طور مؤثر ، شایسته و مطمئن عمل کنن . خودآگاهی توانایی شناخت خود و باخبر شدن از خصوصیات ، نقاط ضعف و قوت ، خواسته ها ، ترسا و انزجارهاه  ( غیاث فخری با همکاری بینازاده ، ۱۳۸۵ ) .

خودآگاهی یعنی شناخت احساسات و احساسات خود و تشکیل یه سری از واژگان واسه بیان اونا و مشاهده حلقه های رابطه بین اندیشه ها ، احساسات و واکنشا . پیش بینی کردن نتیجه انتخابهای جور واجور و به کار گیری این آگاهی واسه تصمیم گیریهای متفاوت ( گلمن[۲] ، ترجمه بلوچ ، ۱۳۷۹ ) .

۱- Gogne

 

  ۲- Golman