اندازه گیری عملکرد و ارزشیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

فصل اول
پرسشنامه
2-10-1- جامعه آماری:
کارشناسان ستاد گمرک ایران
3-10-1- روش نمونه گیری:
طبقه ای نسبی
4-10-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو دسته آزمودن یعنی آزمون های آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی استفاده می شود.
8-1- محدودیتهای تحقیق:
1- عدم دقت پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه
2- عدم همکاری در تکمیل پرسشنامه
3- کمبود منابع و مقالات در مورد پایائی و ارزیابی نظام عملکرد
6-1- واژگان تخصصی تحقیق:
ارزشیابی عملکرد: به فرآیند سنجش اندازه گیری عملکرد در دوره مشخص، به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای ارزیابی شونده شفاف و مشخص و به او ابلاغ شده باشد (طبرسا، 1377. ص 73).
فصل دوم
پیشینه
و
مبانی نظری تحقیق
1-2- پیشینه تحقیق
2-1-2- آشنایی با گمرک جمهوری اسلامی ایران:
معرفی ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران
سازمان گمرک ایران از یک ستاد مرکزی و 8 حوزه نظارت تشکیل گردیده است رئیس کل گمرک که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد بالاترین مقام گمرک ایران است ستاد مرکزی که بر مناطق 8 گانه و گمرکات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست کل و چهار معاونت تشکیل گردیده است. حوزه‌های نظارت 8 گانه در مناطق مختلف کشور به هر گمرکات اجرائی نظارت داند در تهران، گمرکات مهرآباد، شهریار، غرب، جنوب تهران، امانات پستی و نمایشگاه زیر نظر ستاد مرکزی فعالیت می‌کند. تعداد گمرکات اجرای کشور که در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی کشور مستقر هستند مشتمل بر 155 واحد است که نقش اجرای داشته و به منزله بازوهای اجرای گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ‌‌سازی حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرائی کشور را بر عهده دارند و بر حسب مورد، به ابلاغ مقرر است، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سوالات یا اختلافاتی می‌پردازند که از طرف گمرکات کشور، استعلام شده‌اند.
(پروژه‌ تدوین استراتژی‌های سازمانی و عملیاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، 83، ص 8)
سازمان گمرک با داشتن 4 حوزه معاونت به اجرا امور اصلی گمرکات می‌پردازد که این معاونتها نیز هر یک باعت پوشش قراردادن دفاتر و ادارات کل، مجری وظایف محوله هستند. این معاونتها عبارتند از: (پروژه تدوین استراتژی‌های سازمانی و عملیاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، 83، ص 8)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارزیابی عملکرد و مناطق شهرداری