با موضوع تجارت الکترونیک و انواع آن

دیدگاه ارتباطات: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، جنسا، خدمات و یا پرادخت وجه به وسیله وسایل الکترونیکی دیدگاه پروسه تجاری: تجارت الکترونیکی یعنی کاربرد فناوری جهت خودکارکردن

Read more

با موضوع معایب خرید برخط

۱٫خطر مالی[۳]: احتمال متحمل شدن یه زیان مالی براساس هزینه­ های مخفی، هزینه­ های نگهداری، یا نبود وجود ضمانت در صورت خرابی، خطر کارکرد [۴]:

Read more

سیاهه رفتاری کودک

   ۱ـ ب) پایایی زیرمقیاس‎ها پایایی زیرمقیاس‎های رفتار خشن و رفتار نقض قانون در اجرای پایانی با بهره‎گیری از راه آلفای کرونباخ (حذف سؤال به

Read more

مقالات : مهارت های زندگی

آدما واسه مقابله سازگارانه با موقعیتای تنش زا و کشمکشای زندگی نیاز به آموختن بعضی مهارت ها دارن. کارشناسان علوم اقتصادی فکر می کنند یکی از

Read more