منابع تحقیق درباره سیاست خارجی، رئالیسم تهاجمی، واقع گرایی، نظام بین الملل

د و از تکرار مبرّاست. تقدیم به چشمان زیبای مادرم که زیبا دیدن و نیک اندیشیدن را به من آموخت. تقدیم به خواهر زیبایم و برادران غیورم که همواره ایستادگی و شجاعتشان پشتوانه ی راه من بوده... متن کامل

منبع مقاله درمورد کدگذاری محوری، کدگذاری باز، شرایط علی، گراندد تئوری

رویدادهایی که در حین مصاحبه و مشاهدات با آن روبرو می‌شود، رویکردی کاملاً باز در پیش گیرد و دائماً به دنبال نمونه‌گیری از افراد، مکان‌ها و شرایطی باشد که بیشترین فرصت را برای... متن کامل

منبع مقاله درمورد گراندد تئوری، تحلیل داده، سوگیری، درون داده

گرفتن محقق توسط داده‌ها شد. در حین تحقق این امر، یکی از موضوعات مهم برای محقق این بود که ضمن بی طرفی، به تفسیرهای صحیح در مورد پدیده‌ی مورد بررسی دست بزند. علاوه بر رعایت اصل... متن کامل

منبع مقاله درمورد تحلیل داده، مدیریت دانش، زنجیره تأمین، دولت الکترونیک

واقع نیاز به ضرورت انجام پژوهش نظریه‌پردازی داده بنیاد برای تصمیم‌گیرندگان اصلی باید کاملاً مسجل و مسلم شده باشد. البته سرمنشأ این نیاز و ضرورت، می‌تواند عوامل متعدد و متنوعی... متن کامل

منبع مقاله درمورد گراندد تئوری، مسئله پژوهش، تحلیل داده، کدگذاری باز

دولت به شهروندان را تبیین می‌نماید نپرداخته است لذا همین امر باعث گردیده پژوهش جاری به یک نقطه قوت و فرصتی در این حوزه مبدل گردد، چراکه بنا بر نظر محقق عدم چنین مدلی باعث گردیده است... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات، زنجیره تأمین

کشور با پشتوانه نزدیک به یک قرن سابقه اداری جزء اولین نهادهایی محسوب می‌گردد که بنا به‌ضرورت تشکیل دولت مدرن و نوسازی جامعه در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در ایران تأسیس شد و در اولین... متن کامل

منبع مقاله درمورد درخت تصمیم، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قوانین انجمنی

یر اطلاعات کلیدی با اولین سطح از دانش در عبارات کلمه کلیدی کمک می‌نماید. اطلاعات کلیدی تسخیر شده در خوشه‌های مختلف به مجموعه‌های مختلف از اطلاعات موجود در هر سند۱۵۵ اشاره دارد،... متن کامل

منبع مقاله درمورد خوشه‌بندی، درخت تصمیم، تحلیل داده، کارشناسان

الگوریتم‌های داده‌کاوی مختلف داده‌هایی به دست بیاوریم که نماینده سودمندی از کلمات و عبارات تعریف شده در متن باشند. متدهای نمایش داده‌های مختلف که در این سطح استفاده می‌شوند اول... متن کامل

منبع مقاله درمورد گراندد تئوری، تحلیل متن، تحلیل داده، پایگاه داده‌ها

دارد (استرن، ۱۹۸۰، ترجمه: صلصالی ۱۳۸۲)۱۴۵ این روش را به واسطه پنج تفاوت از سایر روش‌های کیفی متمایز می‌داند: در گراندد تئوری چارچوب مفهومی از مطالعات پیشین ناشی نمی‌شود بلکه از... متن کامل

منبع مقاله درمورد گراندد تئوری، مدیریت دانش، روش‌شناسی، تحلیل داده

قابل‌اطمینان در پژوهش‌ها، امری ضروری محسوب می‌گردد و بدون وجود یک روش تحقیق مناسب، نتایج و تحلیل‌های مربوطه معتبر و قابل‌تعمیم نخواهند بود. ازاین‌رو روش تحقیق ازجمله معیارهای... متن کامل