نحوه یادگیری بزرگسالان در حال تغییر آموزش است

هیچ انکاری وجود ندارد که بخش آموزش در حال تغییر است. از آنجا که آموزش مداوم برای متخصصان شاغل که مایل به پیشرفت در مشاغل خود هستند ، مهم تر می شود ، نحوه دسترسی افراد به آموزش و پرورش در حال گذر از یک انقلاب است.

نحوه یادگیری بزرگسالان با مسیر سنتی که دانش آموختگان جوان از مدرسه تازه می گیرند بسیار متفاوت است. انتظارات ، انگیزه ها ، شیوه زندگی و تجربه آنها برای دانش آموزان جوان متفاوت است.

دانش آموز

این امر چالش های جدیدی را برای ارائه دهندگان آموزش و پرورش در ارائه و ارزیابی آموزش به همراه دارد. در عین حال ، فرصتهای بسیار خوبی برای نوآوری و دستیابی به بدن بسیار بالقوه دانشجویی بالقوه فراهم می کند.

دانشجو

در این مقاله ، ما به راه حل های اساسی یادگیرندگان بزرگسال در تغییر آموزش می پردازیم.

راه حل

تغییر در جمعیت شناسی دانشجویان

اکنون مردم بیشتر زندگی می کنند و در دوران بازنشستگی به خوبی کار می کنند. این بدان معنی است که تعداد بیشتری از زبان آموزان که مایل به استفاده از مهارت هستند ، وجود دارد.

پیش بینی می شود در ایالات متحده ، تعداد نوجوانان از سال های ۲۰۱۵-۲۰۳۰ اندکی کاهش یابد. ارائه دهندگان آموزش و پرورش برای پایدار ماندن در آینده باید به سایر گروهها دسترسی پیدا کنند.

با وجود تقریباً ۳۱ میلیون بزرگسال که بدون گذراندن تحصیلات در ۲۰ سال گذشته در دانشگاه شرکت کرده اند ، فرصتی برای حضور مجدد این بزرگسالان با آموزش و رشد بازار وجود دارد.

چهار میلیون نفر از این بزرگسالان حداقل دو سال دانشکده را گذرانده اند و باعث می شود اگر دوباره وارد آموزش رسمی شوند ، تحصیلات خود را تمام کنند. در حال حاضر بیشتر زبان آموزان در آموزش عالی همانطور که تصور می شود ۱۸-۲۲ سال ندارند.

اختلاف انتظارات

دانش آموزانی که مستقیم از مدرسه به آموزش و پرورش می روند ممکن است مشتاقانه منتظر دیدار با افراد جدید و توسعه یک زندگی اجتماعی فعال باشند.

آنها انتظار دارند انواع فعالیت های خارج از برنامه ، sororities و برادری. در همین حال ، زبان آموزان بزرگسال ، آموزش را محلی برای شبکه های حرفه ای می دانند که ممکن است شغل آنها در سالهای آینده بیشتر شود.

در حقیقت ، ۶۵٪ از زبان آموزان بزرگسال می گویند که آنها شبکه حرفه ای خود را از طریق آموزش گسترش داده اند. آنها هنگام انتخاب بین ارائه دهندگان دوره ، کمتر می توانند فعالیت های خارج از برنامه درسی را در اولویت قرار دهند.

قالبهای یادگیری

سهولت عامل مهمی در چگونگی انتخاب زبان آموزان بزرگسال ارائه دهندگان آموزش است. توانایی قرار گرفتن در تحصیل در اطراف کار و تعهدات خانوادگی برای توانایی آنها در انجام مطالعات بعدی بسیار مهم است.

دوره های آنلاین و کلاس های مجازی به این معنی است که زبان آموزان در وقت و هزینه مربوط به مسافرت صرفه جویی می کنند. با این وجود ، این امر باید با اعتباربخشی و شناخت دوره ، متعادل شود. زبان آموزان بزرگسالانی که دوره هایی را برای ادامه پیشرفت حرفه ای انتخاب می کنند ، انتظار دارند مهارت های جدید آنها در بخش های حرفه ای و سازمان ها شناخته شود.

ادامه تحصیل ممکن است با هدف بلند مدت پیشرفت شغلی یا تغییر شغلی ایجاد شود. توصیفات یادگیرندگان بزرگسالان قبلی که برای پیشرفت شغلی از آموزش خود استفاده کرده اند می تواند روشی اقناعی برای ترغیب فراگیران بزرگسال برای بازگشت به آموزش یا دوره های بعدی باشد.

یادگیری تجربی

یادگیری تجربی ممکن است توسط فراگیران بالغ که می خواهند ببینند چگونه یادگیری در موقعیت های واقعی زندگی در محل کار خود اعمال می شود ، ارزش بیشتری داشته باشد.

در حالی که دانش آموزان مدرسه ممکن است به دلیل یادگیری به شکل منفعل تری عادت داشته باشند ، به این دلیل که فراگیران بزرگسال ممکن است احتمال بیشتری داشته باشند که چگونه دانش جدید آنها متناسب با زندگی حرفه ای آنها سؤال می شود. ارزیابی دوره می تواند یادگیری را در محل کار خود با استفاده از پروژه هایی در محل کار برای ارزیابی مهارت های مهارت ادغام کند.

دانشگاه جنوبی نیوهمشایر جنوبی آموزش و پرورش شایستگی (CBE) را برای ۵ سال گذشته اجرا کرده است. دانشجویان بر اساس نشان دادن مهارتهای به دست آمده به جای ساعاتی که در کلاس می گذرانند ، اعتبار کالج می گیرند.

برای داشتن حرفه ای تحصیلات بیشتر در زندگی در حال حاضر پر مشغله ، این گزینه می تواند بسیار جذاب باشد. کمتر وقت صرف در کلاس به دور از کار و تعهدات دیگر ممکن است دسترسی به آموزش را از نظر مالی نیز پررنگ تر کند.