شرکت های کوچک و متوسط و شرکتهای کوچک و متوسط

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مدل آندریوپلوس وگوتنسی م محققان پیشنهاد میدهند که سازمان های خلاق نیازمند بسط یک فرهنگ سازمانی هستند که از خلاقیت حمایت... متن کامل

بازده حقوق صاحبان سهام و شرکت‌های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بازده حقوق صاحبان سهام(ROE ): با استفاده از این نسبت رابطه بین سود و ارزش ویژه شرکت مشخص می شود. این نسبت نشان می دهد که به ازاء... متن کامل

شرکت های دارای بحران مالی و شرکت پذیرفته شده در بورس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تحقیقات داخلیتحقیقی توسط هاشمی و بهزادفر (1389)، تحت عنوان «ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با... متن کامل

یک مدل تصویری از سبک‌های هویت و سبک‌ پردازش هویت هنجاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بر اساس الگوی برزونسکی، نوجوانان با سبک هویت اطلاعاتی، سطوح بالایی از گشوده بودن را در دو سطح نشان می‌دهند:الف) گشودگی نسبت... متن کامل