Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه استراتژی منابع انسانی:عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. عملکرد سازمان ترکیب…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه استراتژی منابع انسانی:استراتژی فراگیری فردی

 استراتژی فراگیری فردی و فراگیری سازمانی استراتژی های پویایی فردی به دنبال نیاز سازمان به منابع انسانی، ضرورت مییابند. نیازهای سازمان به منابع انسانی در…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

سیستمهای اندازه گیری سرمايه فكري/پایان نامه سرمايه هاي فکری

كانن[1] و همکارانش ؛ سیستم های موجود اندازه گیری  سرمايه فكري  را به 4 دسته کلی طبقه بندی کرده اند: سیستم اندازه گیری مالی سیستم…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بازاریابی اینترنتی:درک زنجیره تأمین

  درک زنجیره تأمین هر سازمانی می تواند در شاه راه یک یا تعدادی از زنجیره های تأمین واقع شده باشد.شناخت،درک و اهمیت نسبی هر…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-ذخایر ماهیان مهاجر

کنوانسیون مربوط به مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای(کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب 19 آذر 1361 راجع به حفظ و مدیریت…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره پرونده های کیفری:ترویج سطحی نگری در جامعه

قبح شکنی پشتوانه حمایت های اجتماعی از اقدامات قضایی در خصوص بسیاری از جرایم که جنبه اخلاقی دارند قبح اجتماعی آن عمل در جامعه است….

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

موانع بانكداري الكترونيك:/پایان نامه بانکداری الکترونیک

موانع گسترش بانكداري الكترونيك در جامعه ايران از  آنجایی که بانکداری الکترونیکی پدیده نوینی در صنعت بانکداری ایران به شمار می رود، بانک ها برای…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

مصرف کنندگان سبز-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

مصرف کنندگان سبز[1] شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سود آوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

شرط تغییر اوضاع قراردادی//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد می­باشد که در آن به شرکت خارجی اجازه می­دهند در…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

جامعه محلی:/پایان نامه درباه بوم گردی

جامعه محلی بايد گفت كه تأثيرات گردشگري صرفاً تاثيرات مثبتي نيستند، بلكه عدم نظارت بر چگونگي استفاده از محيط‌هاي گردشگر پذير مي تواند آنها را…

Continue Reading...