Posted in مقالات و پایان نامه ها

سیستمهای اندازه گیری سرمايه فكري/پایان نامه سرمايه هاي فکری

كانن[1] و همکارانش ؛ سیستم های موجود اندازه گیری  سرمايه فكري  را به 4 دسته کلی طبقه بندی کرده اند: سیستم اندازه گیری مالی سیستم…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نوآوری محصول:اثرات نوآوری محصول

 اثرات نوآوری محصول بر سازمان نوآوری در سطح شرکت شامل خلق محصولات جدید (نوآوری محصولات ) بکارگیری فرایندهای تولیدی جدید (نوآوری فرایند ) می باشد…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد پایداری سود:/مدیریت مالیات

مدیریت مالیات  تعریف مدیریت مالیات بعنوان حداقل سازی ارزش فعلی هزینه های قابل قبول مالیاتی تعریف می­شود در حالیکه برخی آن را بهره برداری از…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مشتریان و انتخاب بانک:/سطوح رضايتمندي مشتري

– ابزارها و سطوح رضايتمندي مشتري شركت­ها با توجه به مشتريان هدف خود مي­توانند سطوح مختلفي از ارتباط با مشتري را ايجاد كنند. در سطوح…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

گرانی‌ ذینفعان در مورد محصولات شرکت‌:/پایان نامه درباره بازاریابی سبز

علایق و نگرانی‌های ذینفعان در مورد محصولات شرکت‌ها (پولونسکی و همکارش،2001) ذینفع خواسته بالقوه شاخص سهامداران و مدیران شرکت محصول مطمئن و قابل اعتماد دعاوی…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

ارتباط یکپارچه با مشتری:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM ). صاحب نظران برای غلبه بر محدودیت های عملیات جاری CRM، مفهوم مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتریان را پیشنهاد…

Continue Reading...