Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ازدواج سفید/:شکل گیری ازدواج سفید

مراحل شکل گیری ازدواج سفید این پدیده نوظهور اجتماعی پنج مرحله دارد که عبارت‌اند از: 2-3-1-مرحله آشنایی در این مرحله دختر و پسر در خیابان…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد بزهکاری؛برنامه‏ های مدارس و پیشگیری از جرم

در رابطه با پیش گیری از بزهکاری و آموزش و پرورش و مدرسه مطالب زیادی قابل بحث است اما به اختصار به مواردذیل اشاره می…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد بزهکاری؛عوامل فردی و بزهکاری

عوامل فردی نارساییها و نقض شخصیتی،رهایی از برخی از دردهای جسمی،انگیزه لذت‏جویی، کنجکاوی،تجربه و کسب یک احساس‏ جدید،احساس‏ پوچی و زائد بودن در خانواده و…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛عملکرد کارکنان

عملکرد کارکنان نقش سازمان در دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنچنان برجسته است که سازمان‌های هر جامعه را گردونه‌های تحقق اهداف آن…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد درگیری شغلی:درگیری شغلی و طراحی شغل

درگیری شغلی و طراحی شغل از نظر ساتل[1] (1997)، طراحی شغل عبارت است از اعمال تغییر در مشاغل ویژه یا مجموعه ی به هم پیوسته…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد حسابرسی:نظریه ذینفعان در حسابرسی

 نظریه ذینفعان[1]  بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه سبک فرزندپروری،مؤلفه های هوش هیجانی

مؤلفه های هوش هیجانی    دانیل گلمن مؤلفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می كند: 1- ‌خودآگاهی: شناختن هیجان هایی كه آن…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه جرایم زیست محیطی//آلودگي ناشي از پسماندها

آلودگي ناشي از پسماندها به موجب رديف دال بند ج مادة‌2 قانون مديريت پسماندها، مقصود از آلودگي ناشي از پسماندها، همان مفهوم آلودگي است كه…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

استفاده از لجستیک معکوس:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین

دلایل استفاده از لجستیک معکوس به طور عمومی و سنتی تولید کنندگان در قبال تولیدات خود پس از توضیع و سپس مصرف توسط مصرف کنندگان،…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

فعل زيانبار:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

فعل زيانبار: در زندگی اجتماعی سود وزیان با هم آمیخته است هرکس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود، ولی این…

Continue Reading...