سايت مقالات فارسی – 
بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل-  …

سايت مقالات فارسی – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل- …

۳-بنابراین بحث در مورد عوامل مهم در رفتار خرید مشتریان در محیط تجارت الکترونیک نیازمند تمرکز بر قابلیت دسترسی اطلاعات است. دسترسی اطلاعات نه فقط…

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی  وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه-  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- …

رسانه ها می توانند شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان را در برخورداری از تفکری انتقادی و یافتن راه حل های خلاقانه تقویت کنند به…

فایل دانشگاهی – 
بررسی  وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- قسمت  …

فایل دانشگاهی – بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- قسمت …

+ رسانههای دیجیتال و اینترنت + سواد دیجیتالی+ سواد رسانهای + جهانی سازی دانش، انفجار دانش+ جامعه دانایی محور منبع: (ec.europa.eu:2011: 25)۳-۲-۱۹- رسانه متعامل و…

مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه  …

مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه …

۳- سلامت بدنی۴- پاکیزگی و بهداشت و زیبایی پوست و مو۵- توانایی کنترل وزن.و نارضایتی ازاین تصویربدنی پیامدهائی چون اضطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلالات روانی،…