سفر و گردشگری در قرون وسطی

سفر و گردشگری در قرون وسطی

  سده پنجم تا چهاردهم میلادی را قرون وسطی می‌نامند در این دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زیرا جاده‌ها تقریباً…