تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………23 بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………….24 الف: در داوری موردی……………………………………………………………………………………………………………………..24 ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………25 گفتار پنجم: محدودیت های آزادی طرفین…

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33 نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34 اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34 گفتار دوم: ظهور و افول…

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۱۹

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۱۹

بنابراین معمولا، بین رضایت مشتری و موفقیت اقتصادی بلند مدت یک مقصد رابطه وجود دارد. بعلاوه،گردشگران می‏توانند رضایت خود را از راه‏های مختلف از قبیل…