بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری اجتماعی از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} منابع 99 چکیدهنقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی... متن کامل

اختلالات جنسی و تبیین های زیست شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای تحقق جرم انتقال مال غیر رفتار مجرمانه انتقال لازم و ضروری است که یک فعل مادی می باشد. انتقال می تواند از طریق فروش عبارت... متن کامل

قانون مجازات اسلامی و چهارمحال و بختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} یکی دیگر از جرایم که می تواند در مقابل جرایم سیاسی قرار گیرد جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است اگرچه همه جرایم به نوعی امنیت... متن کامل

حمایت از بزه دیده و آیین دادرسی کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جرم شناسی فمینیستی یک مکتب تئوریک نیست. به خاطر اینکه مجموعه ای از گرایشات و عقاید مختلف و متنوع در آن یافت می شود. فراموش شدن... متن کامل

رویکرد روان شناختی و رفتارهای انحرافی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جانی مادرزادی نوعی سیر قهقرایی یا رجوع فرد به حالت انسان اولیه (که نوعی انسان وحشی بودند) است. این مسیر به خاطر عوارضی است که... متن کامل

آموزش مهارتهای زندگی و فعالیت های اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هر رفتاری که از سوی انسان سر می زند از یک سری عوامل فردی یا محیطی سرچشمه می گیرد. بدین شکل که فرد در اثر تاثیر پذیری از این... متن کامل

نظام حقوقی اسلام و پذیرش مرور زمان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اما راجع به تعزیرات باید گفت که قانون سال 1392 نسبت به قوانین قبلی یعنی قانون سال 61 و قانون سال 70 بسیار متفاوت است . در ماده 11... متن کامل

راهنمایی و رانندگی و پیشگیری از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1.از اماکن، اشیا و افراد بزهدیده با احتساب وقایع مرتبط با هر یک از آن ها فهرستی تهیه کنید.2.با توجه به تعداد وقایع مرتبط، از... متن کامل

عوامل روان شناختی و اقدامات پیشگیرانه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اگر چه بیشتر معضلات تنها دریک محیط و رفتار جای م ی گیرند، اما گاهی مواردی یافت می شود که یک معضل از چندین رفتار ناشی می شود و... متن کامل

سرقت مقرون به آزار و جنبه های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} د- تجهیز پلیس به وسایل و روش‌های علمی کشف جرم و بالا بردن هزینه‌ی ارتکاب جرم به ویژه افزایش احتمال دستگیری. هـ- افزایش... متن کامل