نمونه سایت های برگزیده :

نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به…

گوگل پنالتی (قسمت اول)

گوگل پنالتی (قسمت اول)

گوگل پنالتی چیه؟ گوگل پنالتی چیه؟ گوگل با هدف ارگانیک بودن جستجویش بهترین سایتا رو براساس کیفیت، محتوا و تعداد بازدیدکنندگان و لینکای ورودی در…