Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد حسابرسی:نظریه ذینفعان در حسابرسی

 نظریه ذینفعان[1]  بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب…

Continue Reading...