Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه اخبار سود در بورس/پاداش سود تقسیمی

              پاداش سود تقسیمی[1] همان گونه که جریان وجه نقد در درون یک شرکت برای ارزیابی توان و وضعیت…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد پایداری سود:/مدیریت مالیات

مدیریت مالیات  تعریف مدیریت مالیات بعنوان حداقل سازی ارزش فعلی هزینه های قابل قبول مالیاتی تعریف می­شود در حالیکه برخی آن را بهره برداری از…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:سود اقتصادی و سود حسابداری

مقایسه سود اقتصادی و سود حسابداری         به منظور درک تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری لازم است تا هدف از تعریف این دو…

Continue Reading...