اندازه گیری سرمایه های فکری و مدل اسکاندیا نویگیتور

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} این مدل در سال 1969 میلادی توسط جیمز توبین برنده ی جایزه نوبل اقتصاد سال 1981 میلادی معرفی شده است . در این مدل مقدار کیو، حاصل... متن کامل

طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تشریح عناصر اصلی سرمایه های فکری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آن ها سرمایه های فکری را به دو دسته کالاهای نامشهود و شایستگی های نامشهود تقسیم کردند. کالاهای نامشهود، دارایی هایی هستند که... متن کامل

اندازه گیری سرمایه های فکری و سازمان سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-2-4-2- سرمایه های رابطهایسرمایه رابطهای (سرمایه مشتری) عبارت است از مجموع تمامی دارایی هایی که روابط شرکت با محیط برون سازمانی... متن کامل

اندازه گیری سرمایه های فکری و بودجه بندی سرمایه ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شیوه های مستقیم ارزش پولی دارایی های نامشهود را از طریق تعریف سازه های خرد هر یک از دارایی ها مشخص می کنند. زمانی که این اجزاء... متن کامل

سیستم های اطلاعات و سرمایه های فکری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کوهن و همکاران(1993) مواد فکری :دانش،اطلاعات،دارایی معنوی و تجربه که میتوان از آن برای خلق ارزش استفاده کرد.(عالم تبریز و... متن کامل

روش سرمایه فکری مستقیم و شرکت های نرم افزاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارزش بازار به دفتری، از روشهای عمومی شناخته شده برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است .این ارزش از طریق... متن کامل

مدیریت موفق سرمایه فکری و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} به منظور صحه نهادن به نقش و ارزش سرمایه فکری در محیط کسب و کار امروزی، مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، کسب دانایی بیشتر... متن کامل

سرمایه فکری وتنگدستی مالی و شرکت های سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سپس بخشی از داده ها به کمک نرم افزار تدبیر پرداز و بخشی با استفاده از اطلاعات مالی جمع آوری شده توسط سازمان بورس و اوراق... متن کامل

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت های فناوری اطلاعات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه با توجه به اینکه در مدارس هوشمند، کنترل، نظارت و ارزشیابی مبتنی بر فناوری رایانه... متن کامل