Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه سرمایه فکری/:مدلهای مدیریت سرمایه فکری

مدلهای مدیریت سرمایه فکری : در زمینه مدیریت سرمایه های فکری وطبقه بندی عناصر واجزاء سرمایه فکری تا کنون مدلهای زیادی ارائه  شده است که…

Continue Reading...
Posted in برگزیده

معرفی لینک های مفید

سخنرانی آسانسوری آموزش ریاضی مهندسی کنکور دوش وچشم شوی استیل نقد و بررسی متون پایان نامه ها نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی بررسی متون پایان…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

سیستمهای اندازه گیری سرمايه فكري/پایان نامه سرمايه هاي فکری

كانن[1] و همکارانش ؛ سیستم های موجود اندازه گیری  سرمايه فكري  را به 4 دسته کلی طبقه بندی کرده اند: سیستم اندازه گیری مالی سیستم…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

کارت امتیازی متوازن:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

کارت امتیازی متوازن بعد از مطالعه چندین ساله و بررسی چندین شرکت که بوسیله دانشكده مديريت هاروارد  انجام شد.نورتون و كاپلان پیشنهاد کردند که مدیران…

Continue Reading...