گوگل پنالتی (قسمت اول)

گوگل پنالتی (قسمت اول)

گوگل پنالتی چیه؟ گوگل پنالتی چیه؟ گوگل با هدف ارگانیک بودن جستجویش بهترین سایتا رو براساس کیفیت، محتوا و تعداد بازدیدکنندگان و لینکای ورودی در…